Актуелно 09.02.2024 13:54

Николовски: Сточарите оваа недела на своите сметки да ја очекуваат исплатата на 30 проценти од основните субвенции

Николовски: Сточарите оваа недела на своите сметки да ја очекуваат исплатата на 30 проценти од основните субвенции

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски кој беше во работна посета на Берово, во изјава за медиумите истакна дека постојано се на терен, директно разговарајќи со секој еден земјоделец, слушајќи го нивниот глас и заедно креирајќи мерки за поддршка на секој земјоделец.

„Така креираните мерки докажано даваат резултати“ нагалси Николовски.

„Сточарите во текот на оваа недела на своите сметки можат да ги очекуваат 30% авансна основна субвенција за 2023 година. Од страна на платежната агенција, веќе се прибриаат податоците од каланичните капацитети и млекарници, со цел да се подготви и исплатата на дополнителните 70% од субвецниите за 2023 година. Оваа исплата сточарите можат да ја очекуваат на почетокот од месец март оваа година“ изјави министерот Николовски“.

Тој додаде и дека дополнително до крајот на 2024 година, сточарите како и другите земјоделци повторно ќе добијат авасни 30% за субвенции за оваа тековна 2024 година.

Сточарството е нашиот главен фокус во работата на министерството оваа 2024 година. Креирани се повеќе нови мерки за поддршка на сточарите и со право оваа година велиме дека е година на сточарството.

„Од 4.000 на 12.000 денари ја зголемуваме поддршката за женски грла говеда постари од 12 месеци. Се зголемува и поддршката за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет од 400 на 1.000 денари. Зголемената поддршка кај овие мерки има за цел да даде поголем мотив, сигурност и поддршка во работата на сточарите, но и на долг рок, да даде резултати во зголемување на домашниот сточен фонд, производството на млеко и месо“, изјави Николовски.

„Платежната Агенција веќе ги обработува 194 апликации пристигнати од последниот повик за поддршка при набавка на педигриран добиток, кој заврши на 16 ноември 2023 година. Поддршката која се дава до сточарите преку оваа мерка изнесува 10 милиони денари по корисник, што претставува кофинасирање од 50 до 75 проценти“, нагласи тој. ()