Живот 18.02.2020 11:06

Психички здрава личност може да се препознае само по еден знак

Психички здрава личност може да се препознае само по еден знак

Едно од главните обележја на здрава, урамнотежена личност е можноста да зборува и да дејствува директно. Без лажна скромност, без шок, без навестување и нејаснотии – веднаш во суштина.

Од друга страна, неурамнотежен и несигурен човек во самиот себе е принуден да манипулира, лаже и затајува.

Ова набудување може да се користи и како детектор за сопствените слабости и обука за менталната стабилност.

Секој пат кога ќе се плашите од тоа да преземете директен пат кон целта, размислете за тоа која точка на болка ве спречува да постапувате. И, потоа соберете храброст и преземете ризик. Играјте отворено.

Говорете гласно и однесувајте се разумно!