Актуелно 04.09.2021 13:17

Ромите се спремни да се попишат

Ромите се спремни да се попишат

Пописот е од особено значење за ромската заедница бидејќи во нашата држава големината на заедницата дефинира сè, почнувајќи од тоа колку вработувања ќе имаме во јавната администрација, колку полицајци ќе имаме, дали ќе се усвојат нови ДУП-ови за ромските маала, колку ромски куќи треба да се легализираат,  дали ќе се обратиме во суд на нашиот мајчин јазик, колку наставници Роми ќе имаме, па се до тоа колкав буџет за Ромите ќе се оддели.

Во пресрет на најавениот Попис на населението нашата кампања – Горди Роми има за цел да го афирмира идентитетот на Ромите, со цел ромската заедница да го искаже својот идентитет гордо без никакви притисоци и  манипулации, како и да ја информира ромската заедница за пописот како процес кој ќе се одвива во периодот кој следува. Како движење имаме за цел сите припадници на ромската заедница во нашата држава целосно да бидат опфатени со пописот и слободно да ја изјаснат за својата припадност.

Факт е дека досегашните пописи ја немаат прикажано реалната бројка на Роми во нашата држава. Според последниот попис Ромите беа застапени со 2,66% од целокупното население, меѓутоа сега после 19 години од последниот попис, ние сметаме дека Ромите се застапени со најмалку 4% од вкупното население во државата. Како движење кое функционира веќе 2 ипол години, истакнуваме дека Ромите овој пат се спремни да се попишат и слободно да го искажат својот ромски индентитет.

Упатуваме пораката до сите другите етнички заедници да придонесат кон фер спроведување на пописот без манипулации на ромското население, а до припадниците на ромската заедница слободно без притисоци да ја искажат својата припадност, како и да ги попишат сите членови на семејство кои живеат во странство.

Ние, како заедница имаме право слободно да се декларираме како Роми, имаме право да бидеме попишани на ромски јазик и будно да го следиме процесот на попишување за да пријавиме секакво нарушување на интегритетот на целиот процес.