Актуелно 13.02.2019 12:17

Скопје смог аларм: Во Скопје секој втор до трет ден е токсичен

Скопје смог аларм: Во Скопје секој втор до трет ден е токсичен

Аерозагадувањето во Град Скопје има влошувачки тренд низ годините, нотираат од еколошката иницијатива „Скопје смог аларм“.

„Ако се земат податоците од четирите владини мерни станици во Скопје (Центар, Карпош, Ректорат – УКИМ и Миладиновци) може да се забележи дека аерозагадувањето во 2018 е полошо дури од 2015 година. Просечниот број на денови со надмината среднодневна гранична вредност за PM10 честички (50mg/m3) во Скопје во 2018 е 140 денови и е во континуиран пораст, додека просечната годишна концентрација на ПМ10 честички е релативно стабилна низ годините. Податоците се уште повеќе застрашувачки ако се има во предвид дека недостасуваат вредностите од неисправните мерни станици Лисиче и Гази Баба кои секогаш се највисоки“, соопштуваат од иницијативата.