Мозаик 12.07.2018 12:27

Граѓаните на земјите членки на ЕУ имаат рок до 16 август да гласаат за тоа дали се за задржување на летното сметање на времето

Граѓаните на земјите членки на ЕУ имаат рок до 16 август да гласаат за тоа дали се за задржување на летното сметање на времето

Граѓаните на земјите членки на ЕУ имаат рок до 16 август да гласаат за тоа дали се за задржување на летното сметање на времето или пак сакаат да се укине таа, за многумина, неефективна практика.

Изјаснувањето се врши по пат на онлајн прашалник во кој испитаниците може да дадат свое мислење за тоа дали летното сметање на времето треба да се укине или да се задржи.

Европската комисија започна консултации кои ќе траат до 16 август. Консултациите беа иницирани по барање на Европскиот парламент, како и на граѓаните и неколку земји-членки во февруари.

Во март, 73 отсто од германските испитаници се изјасниле дека повеќе би сакале да се откажат од летното сметање на времето, во истражување на германската осигурителна компанија ДАК. Но, малкумина очекуваат дека тоа би се случило во следните пет години.

Летното сметање на времето првично било воведено во неколку европски земји за да се заштеди енергија за време на Првата светска војна.

Европската регулатива бара часовниците во ЕУ да се придвижат нанапред за еден час во последната недела од март и да се вратат за еден час во последната недела од октомври.