Мозаик 04.06.2018 11:22

Кога работата ќе ви дојде преку глава…

Кога работата ќе ви дојде преку глава…

Во еден момент од вашата кариера ќе го искусите тоа чувство. Дури и ако ја обожавате вашата работа ќе дојде време кога ќе почувствувате целосно заситување. Што значи тоа?

Тоа е исцрпеност на физичката и психичката сила или мотивација и обично е резултат на долготрајниот стрес и фрустрациите.

Постојат шест фактори кои водат кон исцрпеност на работа, а нив ги наведува Кристина Маслач, ко-автор на книгата „Banishing Burnout“. Ако некоја од следниве изјави ви звучи познато, повеќе од потребно е да ги наполните батериите.

– Често говорите „Работата е тешка и бара многу залагање, никогаш немам одмор“.

– Шефот постојано го истражува вашето мислење и вашите проценки.

– Се чувствувате како да сте искористени и финансиски и во секоја друга смисла и се жалите дека не уживате во работата.

– Се чувствувате изолирано од страна на колегите кавгаџии, навредените надредени или клиентите кои имаат премногу барања.

– Верувате дека главна улога во бизнисот има оној кој на некој му е драг.

– Мислите дека работата е бесмислена, неискрена и неетична.