Актуелно 19.04.2018 11:14

ЛИДЕР открива скандали: Градоначалникот на Студеничани, Азем Садики, мести тендери од 260.000 евра?

ЛИДЕР открива скандали: Градоначалникот на Студеничани, Азем Садики, мести тендери од 260.000 евра?

Градоначалникот на општина Студеничани, Азем Садики кој доаѓа од ДПА, прави обид да намести јавна набавка со тоа што поставува непропорционални услови за исполнување на економска состојба, со цел ограничување на конкуренцијата на економските оператори со што ќе се елеминираат конкурентските компании кои сакаат да земат учество во оваа јавна набавка, откриваат документите до кои стигна ЛИДЕР.

Во распишаниот оглас за јавна набавка за изградба, реконструкција, санација и тековно – инвестиционо одржување на водоводна и канализациона мрежа со проценета вредност од 6.000.000,00 денари без ДДВ. Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор што ќе учествува на овој јавен оглас мора да има минимален вкупен приход за последните три години од 150.000.000,00 денари, од кои минимален приход во една од последните три години 50.000.000,00 денари, пишува ЛИДЕР.

Не постои пракса за проценета вредност на набавка од 6.000.000,00 денари да се бара вкупен приход од 150.000.000,00 денари. Со ова уште еднаш се потврдува целта на укинувањето на Советот за јавните набавки, а тоа е неконтролираното дефинирање на непропорционални услови во огласите за доделување на договори за јавни набавки со цел фаворизирање или ограничување на конкуренција меѓу економските оператори.

Втор дел на серијата од скандалозни тендери во општина Студеничани

Градоначалникот на Општина Студеничани, Азем Садики кој доаѓа од ДПА прави обид да намести јавна набавка со тоа што поставува непропорционални услови за исполнување на економска состојба, со цел ограничување на конкуренцијата на економските оператори со што ќе се елеминираат конкурентските компании кои сакаат да земат учество во оваа јавна набавка, откриваат документите до кои стигна Лидер.

Во распишаниот оглас за јавна набавка за изградба, реконструкција, санација и тековно – инвестиционо одржување на патна мрежа на територија на oпштина Студеничани со проценета вредност од 10.000.000,00 денари без ДДВ период од две години. Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор што ќе учествува на овој јавен оглас мора да има минимален вкупен приход за последните три години од 150.000.000,00 денари, од кои минимален приход во една од последните три години 50.000.000,00 денари, пишува ЛИДЕР.

Не постои пракса за проценета вредност на набавка од 10.000.000,00 денари да се бара вкупен приход од 150.000.000,00 денари. Со ова уште еднаш се потврдува целта на укинувањето на Советот за јавните набавки, а тоа е неконтролираното дефинирање на непропорционални услови во огласите за доделување на договори за јавни набавки со цел фаворизирање или ограничување на конкуренција меѓу економските оператори, пишува порталот.