Економија 30.05.2018 15:32

Професии што ниту една технологија не може да ги замени

Професии што ниту една технологија не може да ги замени

Прогнозите за иднината се дека многу работни места ќе бидат превземени од роботи. Додека автоматизизацијата и вештачката интелегенција продолжуваат да земаат голем замав има некои професии што технологијата не би можела да ги замени.

Извршен директор

Роботите не би можеле да играат улога на извршните директори и да бидат одговорни за цели компании. Дури и технички да успеат малку е веројатно да ја заменат интуицијата, креативноста и квалитетите за водство што еден лидер мора да ги има.

ИТ менаџери и системски администратори

Додека технологијата ќе продолжи да биде поавтоматизирана и лесна за користење, секогаш ќе има потреба од “преведувачи’’ или луѓе кои делуваат како врска помеѓу технологијата на бизнисот и луѓето во него.

Менаџери за производство

Дури и во произведувачката индустрија каде многу работни места се изгубени со автоматизацијата, сепак се уште се потребни менаџери и надгледувачи да се грижат за непречено одвивање на производството.

Графички дизајнери

Компјутерите не можат да ја рекреираат креативноста и имагинацијата што се користат да се создаде естетски задоволителна дизајнерска работа.

Здравствени работници

Овие работни места бараат огромна меѓучовечка комуникација и интеракција и нема да бидат превземени од машините во догледна иднина.

Наставници

Додека дигиталните платформи за учење добиваат на користење и важност, комплексните меѓучовечки интеракции како предавање на материјалот на учениците и студентите не можат да се заменат или реплицираат со машини.

Писатели

Пишувањето особено фикцијата бара емоција и креативност, а тоа е речиси невозможно да се замени со вештачка интелигенција.

Маркетинг професионалци

Машините не можат да размислуваат критично или да носат креативни решенија на комплексни и повеќеслојни маркетинг стратегии.

Човечки Ресурси

Професионалците од областа човечки ресурси како и многу други професии од оваа листа, малку е веројатно да бидат заменети со роботи, од причина што човечката интеракција е клучна за нивната улога.

Правници

Правниците исто така спаѓаат во професиите “имуни“ на роботи. Правните процедури се пресложени за да се завршат со софтверски програми.