Актуелно 13.03.2019 12:33

Бабовски: Тутунот нема да се субвенционира кога Македонија ќе влезе во ЕУ

Бабовски: Тутунот нема да се субвенционира кога Македонија ќе влезе во ЕУ

Субвенционирањето на тутунот воопшто во ниедна држава во ЕУ не оди од европскиот буџет. Знаеме дека буџетот на ЕУ 40% од тој буџет е наменет токму за земјоделие. Со членството на Република Македонија во ЕУ предвидена е поддршка од околу 280 милиони евра кои ќе се како директна поддршка на нашето земјоделие и рурален развој, ама единствено нешто за кое што нема да име субвенции од ЕУ е тутунот. Но ќе има субвенции од државата, нагласи Бабовски.