Економија 10.08.2018 08:30

Бизнис трендови во 2018

Бизнис трендови во 2018

Моделите на банките ќе имаат радикални промени. Со оглед на тоа дека millennials (младите) сакаат банка кога и каде ќе посакаат,  тоа не е во линија со традиционалниот банкарски модел. ДИгиталното банкарство ќе го замени традиционалното банкарство. Истот ќе привлече повеќе од 2 милијарди корисници. Накратко ќе си ја носите банката во вашиот џеп во вашиот телефон. И покрај добрите и лошите страни, мобилнот банкарство ќе донесе и сајбер напади, а со то а и бројот на сајбер напади ќе порасне.

Милениалс ќе доминираат на пазарот. Оваа група е исклучително анскиозна и внимателна. На светот гледаат поинаку у се активни корисници на дигитални содржини. Во 2018, се очекува да да има промена во социјалните медиуми, алатките и тактиките, видео и мобилен маркетинг кој ја анимира токму оваа публика. Наредниот тренд кој се очекува е продажва поврзана за вредност. Пример за ова е маркетинг стратегијата на Netflix.

Оваа година поглем фокус ќе има на сигурноста на корисниците и нивните лични податоци.