Економија 30.08.2018 13:33

Форум за „Бизнис ангели“

Форум за „Бизнис ангели“
Working_Team3

Можностите и потенцијалите во Република Македонија да се воспостави регулатива за инвеститори т.н. „Бизнис ангели“ денеска ќе бидат тема на форум што ќе се одржи во Скопје во организација на кабинетот на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување инвестициска клима за домашни претпријатија, Зоран Шапуриќ.

Во рамките на овој Форум особено внимание ќе се посвети врз презентирање на постојната законска регулатива и успешните практики од оваа област во Европа и светот, вклучително и моделот на регулирање на ангел инвеститори во Турција, како и илустрирање на искуства од страна на корисниците и инвеститорите според моделот „Бизнис ангели” во Македонија.

Извор(Миа)