Мозаик 29.05.2018 18:24

Колку вкупно пари има на светот?

Дали некогаш сте се запрашале колку вкупно пари има на светот? Одговорот не е сосема едноставен, бидејќи под парични вредности денес се подразбираат нешто повеќе поими од самиот кеш.

Тоа што прво ни паѓа на памет кога ќе кажеме пари, е кешот, а економистите тоа го нарекуваат “M0“. Сите банкноти и сите монети во светот на едно место денес би имале вредност од 5.200 милијарди долари.

Следи количината на пари која економистите ја нарекуваат “M1“, а која е сочинета од сиот кеш и сите пари кои се наоѓаат на сите сметки во банките во светот. Тоа се парите кои ги имате или немате во банка на сметка, а кои можете да ги земете кога ќе посакате. такви пари во светот има двојно повеќе од банкноти и монети. Парите во оваа категорија изнесуваат 25.000 милијарди долари.

Под тоа што економистите го нарекуваат “M2” се подразбира сиот износ под “M1” плус сите светски мали, краткорочно орочени заштеди. Во оваа категорија доаѓаме до вкупен износ од 60.000 милијарди долари.

На крајот имаме и категорија “М3“, до која се доаѓа кога на “М2” се додаваат сите долгорочно орочени вредност, институционални пари и сите други влогови. Тука вкупниот износ е 80.900 милијарди долари.