Економија 06.08.2018 21:37

Најголем инвеститор во петгодишниот период во регионот е Русија

Најголем инвеститор во петгодишниот период во регионот е Русија

Западен Балкан може да стане алтернативна локација за странски директни инвестиции, објави Виенскиот институт за меѓународни истражувања (WIIW) во извештај, наведувајќи дека причините за ова се недоволно искористената работна сила и подобрената инфраструктура.

Во извештајот на WIIW за регионален бизнис се вели дека приливот на странски директни инвестиции во 2018 година е под влијание на глобалните фактори како што се санкциите кон Русија, американските обичаи, Брегзит, дигитализацијата …

Според податоците на централните банки во регионот, најголем инвеститор во петгодишниот период во регионот е Русија, по што следат Австрија и Норвешка.

Словенија привлече најголем дел од инвестициите, а во таа земја соседна Австрија инвестираше 16,4 милијарди евра во период од пет години. Во исто време, во деветгодишниот период 2005-2013 Австрија е најголем инвеститор во Србија со 2,3 милијарди евра. Оваа земја е најголем инвеститор во Босна и Херцеговина, каде што од 1994 до крајот на 2016 година инвестираше 1,2 милијарди евра.

Во периодот од 2014 до април 2018 година, Холандија е најголем инвеститор во Хрватска со 3,35 милијарди евра.

Русија е најголем инвеститор во Црна Гора со вкупно 426 милиони евра во инвестиции. Швајцарија е водечки инвеститор во Албанија (1,08 милијарди евра), а во Македонија (277 милиони евра) за петгодишен период, се вели во извештајот на SEEbiz.

Во Косово, Германија е најголем инвеститор со 436 милиони евра.