Економија 30.04.2018 11:41

Нивото на Охридско Езеро 20 сантиметри над дозволениот водостој

Нивото на Охридско Езеро 20 сантиметри над дозволениот водостој

Нивото на Охридско Езеро е 20 сантиметри над дозволениот максимален водостој, соопшти УХМР.

Хидролошките мерења покажуваат дека е згфолемено и нивото на Дојранското Езеро, еден сантиметар над договорениот максимален водостој.

Состојбата со реките е поинаква. Некои бележат одредени зголемувања, а други намалувања на нивоата. Црн Дрим кај Ложани е речиси преполовен.