Компании 05.04.2019 11:02

Со воведување на R32 фреонот се обезбедува до 9% поголема заштита на животната средина

Со воведување на R32 фреонот се обезбедува до 9% поголема заштита на животната средина

VIVAX продолжува со чекорите за општествена одговорност како компанија која е голем дел од пазарот

Еден од најзначајните фактори за напредокот на нашето општество е неговата заштита. Без обезбедување на иднината сѐ друго е излишно. Затоа на минатиот Vivax Cool day, компанијата го најави чекорот за воведување на R32 фреон во нивните клима уреди. Додека, годинава за својата 15 годишнина ја изразија својата гордост за резултатите од овој чекор.

Vivax е една од најголемите компании кои што го зазедоа својот став за заштита на животната средина. Ќе се водиме по него и после овогодинешниот Cool day каде по повод нашето 15 годишно присуство низ целиот свет го претставивме влијанието од нашата одлука за заштита на животната средина. Со имплементацијата на R32 фреонот во Vivax климите, потрошувачката за електрична енергија на корисниците се намалува до 10%, а штетните гасови кои се испуштаат во средината се редуцира за 9%. Воедно, доколку целосно се направи промена во класичниот фреон во R32 низ целиот свет, до 2030 година емисијата на CO2 ќе се намали за 800 милиони тони. За да ја обезбедиме оваа днина Vivax треба да продолжи по примерот кој го постави во текот на годината.“, порача Филип Трифуновски, официјален претставник на Vivax во Македонија.

„Бројката од 523.006  произведени уреди, од само M и Q  моделите, е совршен пример со кој се покажува импактот кој може да го имаме како компанија“, посочи Марко Барун, продукт менаџер за Vivax клима уреди.

Следејќи го примерот на Vivax, многумина можат да помогнат во обезбедување на иднина преку заштита на природата и средината во која живееме.