Мозаик 11.01.2019 17:37

Пет години гледам како сами кај децата создавате аутизам

Пет години гледам како сами кај децата создавате аутизам

Одамна планирам со вас да ги споделам своите сознанија за можните последици од интензивното користење на уреди со екрани во најрана возраст: телевизори, компјутери, таблети и смартфони.

Веднаш да се оградам и да кажам дека ги изнесувам само моите забелешки врз основа на искуства. Ова може да се разбере како застрашување од незнаење – и тоа имав можност да слупнам. Сепак, ми се чини дека сѐ се вклопува и сѐ доаѓа на свое место.

Работата ми налага секојдневно да се дружам со деца со помали или поголеми пречки во развојот. Пет години се среќавам со истиот проблем – деца кои во просек имаат три години практично и не говорат. Однесувањето на тие деца е слично на однесувањто на децата со аутизам. Заедничко им е тоа што кога биле мали на година дена дадени им се паметни телефони, односно, таблети .

Тие деца практично цело слободно време го поминуваат со овие уреди, буквално живеат со нив. Од тоа страда фацијалната експресија (мимика на лицето), насочувањето на погледот (контакт со очите) и емотивната сфера. Обидот да му одезмете уредот на детето кај него предизвикува крајно негодување и агресија. Говорот по правило не се развил или е рудиментрен.

Комуникацијата со околината, со реалниот свет очигледно е многу лоша. Знаејќи колку е лесно да се помешаат причината и последицата, не исклучувам дека некои од тие деца се аутистични, а дека преокупацијата со уредите е една од варијантите на стереотипното однесување.

Девојче, од 1 година и 3 месеци живее во Њујорк. Привлече внимание со тоа што не се јави на своето име и не изреагира на вербалните барања. Нема развиена адекватна мимика и гестикулација. Неколку месеци порано не беше толку лошо. Детето плескало со рачињата, мавтало, па-па. Специјалистите се посомневале на пореметување од аутистичен спектар.

Добив голем број на видео снимки со епизоди од животот на детето. Се почнало околу 7-8 месеци кога детето почнало да седи во столица за јадење пред вклучен телевизор. Одиме понатаму: со година дена девојчето практично целото свое слободно време го поминувала пред некаков екран. Родителите го послушаа мојот совет и сите уреди ги тргнале од детето. Очекувано, првите денови кај девојчето забележале раздразливост, хистеричност и агресивност, и беше многу тешко да се нахрани. Но, ѝ се вратил контактот со очите и покажување со рака!

Секако, ја разбирам колебливоста и субјективноста на проценката на детето на далечина … Но, сеедно не престанувам да се прашам: дали е можно во “спектарот” да се наиде на ситуации со механизам кој би можел да се окарактеризира како “псеудоаутизам”? (Не сум сигурен дека тоа е точниот термин, налетав на него кај Charles Nokikten …)

Автор: Олег Корењ