Мозаик 10.08.2018 19:18

Што ќе му се случи на светот ако ги снема инсектите?

Што ќе му се случи на светот ако ги снема инсектите?

Во светот има околу 80 проценти од растенијата, кои цветаат.

Тоа значи дека тие бараат опрашување од страна на инсектите, како што се пчели или пеперутки. Понекогаш ветерот и другите животни ненамерно вршат опрашување, но тоа не е доволно. Поголемиот дел од оваа работа ја прават инсектите.

Без опрашување, на Земјата не би опстанала ниту една билка. Без инсекти, ќе исчезне прехранбениот синџир. Ако исчезнат инсектите, ќе исчезнат и сите птици и цицачи.

Малку по малку, исчезнување на инсектите ќе доведе до масовно уништување на животот на Земјата.