Живот 14.11.2018 18:22

Светски економски форум: Загадувањето на воздухот го оштетува и мозокот

Светски економски форум: Загадувањето на воздухот го оштетува и мозокот

Светскиот економски форум на својата веб страница ги објави најновите податоци од истражувањето за штетното влијание на загадувањето на воздухот врз менталните капацитети на човекот.

Автомобилите ги полнат улиците со издувни гасови и ситни честички. Чадот од фабриките и електраните го исполнува небото. Некои денови, особено, сончеви летни денови, честичките се претвораат во опасен озон.

Сето ова загадување на воздухот – смог, честичкии озон – прави повеќе од фактот што ги задушува белите дробови на сите што го вдишуваат. Исто така загадувањето го оштетува и мозокот.

Според една студија објавена во списанието “Зборник на трудови” на Националната академија на науките, хроничното изложување на загадувањето на воздухот се чини дека предизвикува штетни ефекти кои се влошуваат во текот на животот, потенцијално зголемувајќи ги ризичните фактори за дегенеративни болести како деменција и Алцхајмерова болест.

Ние веќе знаевме дека изложеноста на неквалитетен воздухот живее го скратува животниот век и лош за децата, загрозувајќи ги нивните тела и мозоци во развој, според авторите на студијата. Но, новата студија за прв пат покажува дека ефектот не престанува, но наместо тоа, се влошува како што луѓето стареат, со особено силен ефект врз мажите.

Како што наведуваат авторите на студијата, ова би можело да предизвика болести на мозокот.

Ефектите на загадениот воздух до крајот на животот

Според оваа најнова студија, истражувачкиот тим ги испита податоците од националното истражување спроведено во 162 окрузи низ цела Кина помеѓу 2010 и 2014 година, и ги спореди овие резултати со официјалните податоци за квалитетот на воздухот.

Со користење на повеќегодишни податоци, истражувачите беа во можност да видат како загадениот воздух влијаеле на резултатите од тестовите за комуникациски вештини и математика. Тие исто така беа во можност да увидат како живеењето во загадена област со текот на времето предизвикува влошувања во резултатите од тестовите. Овој кумулативен ефект е значаен.

Сè на сè, авторите на студијата откриле дека загадувањето на воздухот го намалува резултатот на тестовите за комуникациски вештини повеќе отколку на тестовите по математика, иако има негативно влијание и на двете. Исто така има поголем ефект врз мажите отколку кај жените. Авторите го припишуваат ова на фактот дека загадувањето на воздухот има тенденција да има посилен ефект врз областите на мозокот врз кои се потпираат комуникациските тестови, кои авторите напишале имаат тенденција да бидат подобро развиени кај жените од самиот почеток.

Генерално, ако жителите на овие градови во Кина живееле на места кои ги исполнуваат стандардите на ЕПА за загадување на воздухот, авторите проценуваат дека значително ќе ги подобрат резултатите од тестовите. За да покажат колку подобри луѓе би можеле да направат, авторите објаснуваат дека овие подобрувања би биле доволно значајни за да го земат некој кој постигнал средна вредност (50-та процентило нивоа) на 58-от перцентил на математичките тестови и 63-от проценти на комуникациските тестови. Во најзагрозените групи, се помалку образовани мажи над 64-годишна возраст, кај нив ова негативно влијание би било уште позначајна.

Кина, како и многу други земји во развој, има голем број градови со сериозни проблеми со квалитетот на воздухот. Во студијата, авторите напишаа дека 98% од градовите со население над 100.000 во земјите со низок и среден приход не ги исполнуваат упатствата на Светската здравствена организација за квалитет на воздухот.

Тоа ги прави овие наоди применливи за градовите со проблеми со загадувањето низ целиот свет.

Вечерва повторно сме изложени на енормно загадување на воздухот