Банкарство 16.05.2019 10:59

УНИБанка ги објави резултатите за првиот квартал од 2019

УНИБанка ги објави резултатите за првиот квартал од 2019

Остварените вкупни приходи од работење во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 342,8 милиони денари  и во однос на истиот период минатата година бележат пораст од  14.7%.

Остварените расходи во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 295,7 милиони денари и бележат пораст од 25.2% во однос на истиот период од 2018 година.

Добивката за првиот квартал од 2019 година е намалена во однос на истиот период од лани и изнесува 47.067 илјади денари пред оданочување.

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.