Економија 30.04.2018 11:36

Ви остануваат уште неколку дена: Каде треба да ги замените старите 10 и 50 денари!

Ви остануваат уште неколку дена: Каде треба да ги замените старите 10 и 50 денари!

Од 15-ти следниот месец откако ќе се пуштат во оптек новите полимерни банкноти од 10 и 50 денари, книжните банкноти во истата апоенска вредност нема да бидат законско средство за плаќање.

Граѓаните кои ќе поседуваат книжни банкноти по 15-ти мај ќе може бесплатно да ги заменат за други банкноти или ковани пари во еквивалентен износ во деловните банки. Замената ќе се врши до 15 мај 2019 година, по овој датум замената ќе се врши исклучиво во Народната банка на Република Македонија.

По 15 мај во оптек остануваат кованите пари од 10 и 50 денари.

Полимерните банкноти ќе може да се користат за готовински плаќања, како и за плаќања преку автомати за наплата откако фирмите коишто ги инсталираат овие автомати во Република Македонија ќе ги приспособат нивните софтвери за да ги препознаваат карактеристиките и заштитните елементи на полимерните банкноти во апоенска вредност од 10 и 50 денари.