Економија,Финансии 17.08.2018 13:21

Вишокот на тековната сметка на еврозоната останува непроменет во јуни

Вишокот на тековната сметка на еврозоната останува непроменет во јуни

Во јуни вишокот на тековната сметка на еврозоната останува без промена на ниво од 24 милијарди. Евра, соопштува Европската централна банка во петокот.

Во 12-те месеци до јуни 2018 година, тековната сметка одбележува суфицит од 406 милијарди. Евра, што претставува 3,6% од бруто домашниот производ (БДП) на еврозоната. Ова е пораст во споредба со претходниот 12-месечен период кога износот бил 352 милијарди евра или 3,2% од БДП.

Од ЕЦБ наведува дека зголемувањето се должи главно на скок при вишокот во услужниот сектор – од 60 милијарди. Евра на 111 милијарди. Евра, како и во помала мера кај трговијата со стоки – од 338 милијарди. Евра до 344 милијарди. евро.