Некатегоризирано 24.03.2019 17:01

„Алсат“: Каде исчезнаа 350.000 евра од Министерството за надворешни работи?

„Алсат“: Каде исчезнаа 350.000 евра од Министерството за надворешни работи?

Останува неодговорено и зошто амбасадите кои не ги потрошиле парите за тековната 2017 – та не ги вратиле во Буџетот како што наложува законот. Сепак документот на ревизијата открива и други недоследности во работата на институцијата. Не било спроведено ниту оценување на ефектите на администрацијата, амбасадорите и генералните конзули.

Ревизорски извештај за МНР:

Ова предизвикува неможност од оценка на покажаните резултати на економска и политичка активност, како и раководењето на претставништвото од амбасадорите/генералните конзули, додека за административните службеници неможност за оцена во однос на квалитетот.“

Недоследности ревизијата покажала и кај спроведувањето јавни набавки за амбасадите.

Ревизорски извештај за МНР:

По спроведувањето на постапките во дипломатско-конзуларните претставништва не се склучуваат договори за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничка и финансиска понуда.“

Ревизијата открива дека во 2017 година една третина од ДПК-ата биле без амбасадор или од 57, 21 функционираат така. Дополнително бил ангажиран локален персонал за работа кој добивал плата во кеш и за ова се потрошени речиси 940 илјади евра од девизната благајна.

Извор: телевизија Алсат