Финансии 21.07.2018 21:10

Позитивен рејтинг за Македонија ББ

Позитивен рејтинг за Македонија ББ

Меѓународната агенција за кредитен рејтинг Агенцијата „Фич” го потврди рејтинг на Македонија ББ, со позитивен изглед.

На потврдата на рејтингот ББ влијаеа континуираната кохерентност на макроекономската и финансиската политика, кои го поддржуваат стабилниот девизен курс.