Економија 21.10.2019 16:06

Се бара укинување на законот кој ќе им ги зголеми давачките на пазарџиите од 2020 година

Се бара укинување на законот кој ќе им ги зголеми давачките на пазарџиите од 2020 година

Организаторите на пазари бараат да се укине законот за трговија на зелените пазари. Велат дека овој закон за пазарџиите наметнува давачки кои ги нема во Европската унија, и дека дополнително ќе влијае на пад на прометот на зелените пазари, како и на намалување на бројот на пазарџиите.

Овој закон треба да влезе на сила од јануари следната година. Од Групацијата на организатори на пазари при Стопанската комора стравуваат дека тогаш може над 6.000 тезгаџии да излезат од пазарите, со што автоматски ќе влезат во зоната на сивата економија.

Според нив, покрај овој закон кој наметнува зголемени давачки, пазарџиите имаат и голема конкуренција од супермаркетите, каде што се нудат овошје и зеленчук.

„Вкупниот број на трговци на на тезги и пазари ќе се намали за најмалку 25 отсто. Нивното исклучување од дејноста, покрај загуби за трговците, би предизвикало големи загуби и за организаторите и би довело до намалување на нивните приходи по основ на закупнина, испразнување на тезгите и дополнителни трошоци, а со тоа и до тешкотии во работењето и намалување на бројот на работните места кај организаторите. Дополнително, тоа ќе доведе и до зголемување на сивата економија и намалување на приходите на државата по основ на даноци“, рече Даниела Михајловска-Василевска од Стопанската комора на Македонија.

Според организаторите, работењето на пазарите е регулирано со многу закони. Сметаат дека во законот за трговија на зелените пазари има голем број недоречености и не се добива ништо повеќе во регулирањето на дејноста, туку само се востановува комора, преку која се наметнуваат неекономски давачки за пазарџиите.

„Не сме против фискализација и лиценцирање на пазарџиите. Лиценцирањето може да се реши преку државна институција каде што ќе бидат утврдени посниски цени,а  пазарџиите ќе имаат доверба. Значи нема потреба од постоење комора кога тие обврски може да ги вршат надлежни државни институции“, смета Михајловска.

Законот за тргување на зелените пазари беше донесен уште во јануари 2018 година и требаше да почне да се применува од стартот на оваа година. Но, по бројни реакции и протести на пазарџиите, Владата реши да ја одложи примената, односно тој да стапи на сила од почетокот на наредната година. Но, тоа одложување ќе престане да важи за околу два месеци, што значи дека законот ќе мора да почне да се применува од први јануари 2020 година.

Сега организаторите на пазари велат дека доколку Владата и Собранието не прифатат укинување на законот, тие се подготвени да понудат измени кои би помогнале законот да биде сеопфатен за дејноста, и би се ревидирале сите спорни одредби.

Повеќе од 15 илјади тезги сега се активни на зелените пазари.

 

Извор: Фактор