Економија 20.06.2018 11:47

Дирекција за заштита и спасување вработува 5 лица: Плата 35.000 денари

Дирекција за заштита и спасување вработува 5 лица: Плата 35.000 денари

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на  5 државни службеници од група I, подгрупа I во Дирекција за заштита и спасување за следните работни места

Рок за пријава до 23 јуни 2018

1. УПР 0101Б02000 Раководител на сектор за финансиски прашања(1) извршител(и)

–   Опис за работното време Со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 35.872,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се :

Македонец(ка) 1.

2. УПР 0101Б04000 Раководител на одделение за информатичка технологија, Сектор за материјално-техничко опремување и одржување(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.303,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

3. УПР 0101Б04000 Раководител на одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.303,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

4. УПР 0101Б04000 Раководител на одделение за правни работи, Сектор за заеднички работи(1)

извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.303,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

5. УПР 0101Б04000 Раководител на одделение за управување со човечки ресурси(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.303,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Албанец(ка) 1.

Сите детали и АПЛИЦИРАЊЕ НА СЛЕДНИОВ ЛИНК http://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/181