Живот 13.12.2018 17:54

Иницијатива за признавање на македонските возачки дозволи во Шведска

Иницијатива за признавање на македонските возачки дозволи во Шведска

Во последниве десет години се зголемува бројот на граѓани кои заминуваат да работат во Шведска. Тие покренаа иницијатива по примерот со Германија и Шведска да ги прознае возачките дозволи од Македонија.Ние имаме исто многу практични и економски причини за валидација и конвертирање на возачката дозвола што значи дека имаме исто право како тие што доаѓаат од земјите на Европската унија. Еден доста познат факт укажува на особено внимание на повеќе стотици професионални возачи на тешки товарни возила кои работат низ цела Скандинавија од 2005 година.

Македонциите во Шведска сметаат дека е неопходно признавањето на македонските возачки дозволи во Шведска за да се олесни нивниот престој поврзан со работата.