Актуелно 18.06.2018 13:18

Во Австрија овозможено да работната недела трае 4 дена

Во Австрија овозможено да работната недела трае 4 дена

Австриската влада се согласила за флексибилно работно време, кое ќе овозможи работен ден од 12 часа, но и работна недела од четири дена.
Владата посочува дека работниот ден од осум часа останува законско нормално работно време, а 40 часа неделно останува правило.

Сепак, новиот модел предвидува дека просечното неделно работно време, како и порано, не треба да надминува 48 часа, а горната граница неделно останува на 60 часа.

Во исто време е дозволен работен ден од 12 часа и една недела од четири работни дена. Вработените, во случај на зголемување на работното време, имаат право да одбијат да го сторат тоа од лични причини, на пример, поради обврската кон децата.

Новиот закон нема да влијае на прекувремените надоместоци. Според новиот модел, најмногу четири пати годишно, а не четири последователни викенди, можно е вработените да работат за викенди или празници.

Вработените можат да изберат дали да регистрираат прекувремени работни часови како слободни денови или да побараат од нив да ги платат.

Владата посочи дека новите правила се прилагодуваат на современите услови за живеење, но кои исто така создаваат можност за продолжен викенд, како и за претприемачите за покривање на производството во време кога има голема побарувачка. Според пресметките на австриската влада, на пример, ако еден готвач или келнерка во ресторанот работи по две саботи по 11 часот, тој ќе има осум прекувремени часови, што значи дека ќе добие еден ден.