Актуелно 16.03.2019 18:02

ГД Гранит АД со намалени приходи и расходи во 2018 година

ГД Гранит АД со намалени приходи и расходи во 2018 година

ГД  Гранит АД за периодот Јануари – Декември 2018  година оствари вкупна добивка во износ од 302.709 илјади денари.

Остварените вкупни приходи во 2018 година изнесуваат 3.986.222 илјади денари и во споредба со остврените во 2017 година бележат намалување за 15,09 %.

Остварените вкупни расходи во 2018 година се во износ од 3.828.687 илјади ден и во споредба со 2017 година бележат намалување за 14,45 % .

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.