Мозаик 24.07.2018 13:15

Голема заработка носат овие 30 професии

Голема заработка носат овие 30 професии

Кога ја избираме работата со која сакаме да се бавиме, голема улога има и фактот колкава заработка донесува таа професија.

Според истражувањето на „Business Insider“ меѓу 30-те професии кои носат голема заработка се наоѓаат и физиотерапевт, работник во погребална компанија, правен асистент, техничар за цивилен инженеринг.

Меѓу 30-те добро платени професии се наоѓаат и архитектонски техничар, техничар за механика, техничар за индустриски инженеринг, електромеханичар, кардиовасуларен технолог и техничар, како и физиотерапевт асистент.

Уште некои од професиите кои ветуваат многу високи плати се и геолошкиот техничар, асистент за работна терапија, радиолошки технолог, автотехничар, техничар за електроника, респираторен терапевт, техничар за електротехника, специјалист за компјутерски мрежи, техничар во областа на воздушно-космичкиот простор, како и веб дизајнер.

Според ова истражување, професиите кои гарантираат добра заработка се технолог за магнетна резонанца, медицинска сестра, оператор за медицинска дијагностика, организатор на погреби, нуклеарен техничар, технолог за нуклеарна медицина, стоматолог, радио-терапевт, и контролор на летови.