Актуелно 05.02.2019 17:56

ВО РОК ОД 7 ДЕНА ТРЕБА ДА ГО СНЕМА ИМЕТО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Се менуваат сите табли дури и натписот на владиниот авиот

ВО РОК ОД 7 ДЕНА ТРЕБА ДА ГО СНЕМА ИМЕТО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Се менуваат сите табли дури и натписот на владиниот авиот

До државните институции пристигнат е допис од Владата со кој е пренесен заклучокот на седницата на Владата за спроведување на уставните амандмани, со кои се промени името на државата и Законот за употреба за јазиците. На 117 седница клучна тема беше имплементацијата на Преспански договор, со акцент на натписите на кои ќе се аплицира новото уставно име Северна Македонија како и Законот за двојазичност.

Согласно заклучокот на Владата, надлежните министерства, државни органи и институции, јавните претпријатија и акционерските друштва во сопственост на државата во предвидениот рок од 7 дена , ќе треба да извршат промена на таблите на граничните премини и државната граница на нашата земја, на дипломатско-конзуларните претставништва, како и на влезовите на институциите.

Сооодветни препораки треба да добијат и единиците на локалната самоуправа, додека пак, секторите и службите за односи со јавност на државните и јавните институции добиваат насоки за употреба на уставното име согласно усвоените амандмани.

Покрај горенаведените институции СОЗР ќе го менува и натписот на Лир џетот, владиниот авиот. Сето ова треба да се спроведе во рок од 7 дена.